Search

Search our collections

This section doesn’t currently include any content. Add content to this section using the sidebar.

M3590

Black Transformers Pendant

Medalion për meshkuj prej çeliku që risjell një formë moderne të kryqit klasik. "Black Transformers" është punuar në hallkëza të ndërlidhura me njëra-tjetrën dhe detaje të gurëve të bardhë zirkonia.